Fiber

111_2Fiberprojektet är klart sedan 2016. De som inte installerade fiber under projektet, kan erhålla fiber men då måste man kontakta Skanova/Telia och begära offert.