Fiber

111_2Fiberprojektet är klart sedan 2016. De som inte installerade fiber under projektet, kan erhålla fiber men då måste man kontakta Skanova/Telia och begära offert.

Fibreringen gjordes av lokala förmågor i samarbete med Skanova och gällde Hablingbo, Silte, Sproge och delar av Havdhem.
Detta gjordes helt utan allmänna medel.