Post by Category : Infrastruktur

Nytt lokalt företag

Hablingbo har fått ett nytt året runt företag, Dahls Trädgårds- och Husservice
Detta företag erbjuder allt från gräsklippning till kontroll av hus, vilket många sommarboende har behov av.
Kontakta Krister på telefon 072-7018005

Bygdegården egen hemsida

antreBygdegården Myrbacka har fått ny egen liten hemsida.

Hablingbo på Facebook

hablingbo.gifHablingbo i våra hjärtan heter en ny Facebooksgrupp.

https://www.facebook.com/groups/554851997924290/